รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60

รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60

 

             ท่านไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และทีมงาน

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 (สอ60) จากสำนักงานสถิติแห... อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมสถานประกอบการ

เยี่ยมสถานประกอบการ

 

                  นายอานนท์ จันทวิช ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เดิ... อ่านเพิ่มเติม...

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 

                   นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และเนื่องในโอกาสที่สมเด... อ่านเพิ่มเติม...

  • รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60

    รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60

  • เยี่ยมสถานประกอบการ

    เยี่ยมสถานประกอบการ

  • เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

    เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบ

Previous
Next

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >> ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง 59
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.