• ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561

  ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 • การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560

  การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้

 • ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 NEW!!!

  ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 NEW!!!

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 • ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

  ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560

การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560   การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/การคมนาคม%20สื่อสารโลจิสติกส์/ศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า.aspx อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

25299251 1723328271070842_7109954434079379098_n

etic601

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >> ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง 59
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.