ข่าวมาใหม่

covid unicef

 • ประกาศเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้า

 • ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ

  ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ

 • ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

  ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (141263)

  ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้

 • ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (301163)

  ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลื

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (161163)

  ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบ

ประกาศเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. นั้น ทางสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีขอ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ   ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด   ประกาศรับมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด    อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจดปี 2564) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

 

 

stat

pchQR

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.