ข่าวมาใหม่

covid unicef

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงาน

 • คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อ

 • ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยขอ

 • การประกาศเจตจำนงสุจริต

  การประกาศเจตจำนงสุจริต

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเ

 • Infographic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

  Infographic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

 • ประกาศเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้า

ประกาศเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. นั้น ทางสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีขอ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.