ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

                ร่วมแรงร่วมใจชาวสถิติจังหวัดปราจีนบุรี


       จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 


     ณ วัดทุ่งสบก หมู่ 10 ต. คำโตนด อ.ประจันตคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี


     ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดโครงการ ฯ  และได้จัดทำแผ่นพับ


     ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสารของราชการแจกให้กับประชาชน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์


     การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ในครั้งนี้ด้วย


        


      


          


    

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.