ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2
                  ร่วมแรงร่วมใจชาวสถิติจังหวัดปราจีนบุรี     

 

            จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "

       ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 4   ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

       ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดโครงการ ฯ     และได้จัดทำแผ่นพับ

       ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแจกให้กับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

       การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553  ในครั้งนี้ด้วย

 

              

          


           


          


 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.