พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน

                              วันที่  25  กรกฎาคม  2552

 


 

 

   ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

และการสื่อสาร    เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้   ICT   ชุมชนบ้านโคกกระท้อน

 

 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง   อ.กบินทร์บุรี      โดย   นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอ สถิติจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  

 

 ผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.