นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553
                       " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"

 

                      นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก

  

 

 

 


                                           ประมวลภาพการจัดประชุม


                     โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ. 2552

 

 

 

 

                                        ประมวลภาพการร่วมกิจกรรม


                                 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.