ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมชมภาพผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดรางวัล


ชนะเลิศอันดับที่ 1    และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2     ในโครงการ " ร่วมฉลองหนึ่งร้อยปีสำมะโน


ประชากรประเทศไทย "  และกล่าวชมความสามารถของเจ้าของผลงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ


จังหวัดปราจีนบุรีได้นำไปแสดงในกิจกรรมโครงการ  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน


ณ อ.กบินทร์บุรี ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553


 โดยแจกโปสเตอร์ให้ชาวบ้านช่วยติดประชาสัมพันธ์ และมอบหนังสือหนัง" วัยใสเข้าใจสถิติ"


 ให้โรงเรียนไว้ที่ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้อ่านเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสถิติ     


 


   


         


              " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"   


        นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก
 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.