พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด   


โปสเตอร์ระดับนักเรียน หัวข้อ " ร่วมฉลอง100 ปีสำมะโนประชากรไทย " รางวัลชนะเลิศ


 ระดับอายุ      14-17 ปี       นางสาวไปรมา     ยามน้ำทรัพย์          รับโล่ห์พระราชทาน


ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่ 2 ระดับอายุ 14-17 ปี


นายนัทวัฒน์ สุระแสงประเสริฐ รางวัลที่2 ระดับอายุ 10-13 ปี  ด.ช.กฤษฎา พรหมเรศ


ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เงินสด พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีดังกล่าว


                 


   


   


   


       รางวัลชนะเลิศ                        รางวัล ที่ 2                          รางวัลที่ 2


    ระดับอายุ 14-17 ปี               ระดับอายุ 14-17 ปี             ระดับอายุ 10-13 ปี

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.