เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม

  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมการฦกอบรม     เรื่อง มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ


 และระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยค้นหารหัส  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานและเพิ่มมาตรฐานของข้อมูล


     


 


              " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"   


        นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก
 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.