ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต

                  


          แด่พี่โตผู้ซึ่งเพิ่งลาจาก          ความตายพรากห่างไกลน่าใจหาย


เรื่องราวความทรงจำนั้นมากมาย    น้องหญิงชายร่วมสุขทุกข์ด้วยกัน


วันนี้ขอพี่โตไปเป็นสุข                   ไม่มีทุกข์สถิตย์อยู่ในสวรรค์


ขออาลัย  ด้วยรัก  และผูกพัน          แม้จากกันความทรงจำไม่หายไป     


 


                 ***  ด้วยความอาลัย รัก ***


        ***  จาก  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี  ***


 


 


   " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"   


   นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีกสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.