ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

      สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูล

    สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 

ในเขตเทศบาล  อ. บ้านสร้าง  พื้นที่ 2 ตำบล คือ

 

              ต.บางกระเบา  และ ต.บ้านสร้าง

 

  จึงใคร่ขอความกรุณา ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

 


วีดีทัศน์ 100 ปี สำมะโนประชากรประเทศไทย


 

วีดีโอผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่นกับสรยุทธ์

 


ช่องทางการให้ข้อมูล โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553


 

ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้

 

1. การสัมภาษณ์  พนักงานออกไปสอบถามข้อมูลในแต่ละครัวเรือน

 

2. การทอดแบบสอบถาม  ถ้าพนักงานไปสอบถามที่ครัวเรือนแล้วไม่พบ หรือไม่สะดวก

 

    ในการตอบแบบสอบถามขณะนั้น พนักงานจะมอบแบบสอบถามไว้ให้ครัวเรือนกรอกเอง

 

    แล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือนัดให้ไปรับ

 

3. การตอบแบบสอบถามทาง Internet  ถ้าครัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลทาง Internet

 

     (ผ่านทาง Website ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

 

4. การตอบแบบสอบถามทางระบบ TIC  (Telephone Interview Center)

 

     ถ้าตรัวเรือนนั้นต้องการให้ข้อมูลโดยการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

 

 

          " ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย"   


 

                          นับถอยหลัง...เหลือเวลาอีก

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.