พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

   สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้จัด  พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี     ท่าน พินิจ       เนตรพุกกณะ  เป็นประธานในพิธีเปิด

 

พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน            เกี่ยวกับการทำงานสำมะโนประชากรและเคหะ

 

พ.ศ. 2553 และอวยพรให้ทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์      ในวันเปิดตัว          มีกิจกรรม

 

นำรถชอปเปอร์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ชมรม     Hi-way Team Prachinburi       มาร่วม

 

ดึงความสนใจของประชาชนประมาณ 20 คัน       และรถเวสป้า ขบวนรถแห่ รถจักรยานยนต์

 

รถยนต์ ของ " คุณมาดี "  โดยขบวนรถออกจากศูนย์ราชการจังหวัด แห่ไปตามถนนเส้นหลัก

 

จนถึงอนุสาวรีย์รัชกาล ที่ 5    เพื่อผู้ปฏิบัติงานได้กราบสักการะขอพรให้ปลอดภัยปฏิบัติงาน

 

ได้สำเร็จ  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผุ้เข้าร่วมประมาณ  400  คน 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.