ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1

    พิธีเปิดการเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 

    นาย ชาติชาย  นันทิทรรภ        สถิติจังหวัดปราจีนบุรี  เดินทางไป 

 

ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ อำเภอนาดี

 

อำเภอศรีมหาโพธิ    อำเภอกบินทร์บุรี    พร้อมรับฟังและ ให้คำปรึกษาเสนอ

 

แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

  

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.