ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2

    พิธีเปิดการเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 

    นาย ชาติชาย  นันทิทรรภ   สถิติจังหวัดปราจีนบุรี  ตรวจเยี่ยมการทำงาน

 

ของ จนท.วิชาการ และ พนง.แจงนับ เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แนวทางแก้ไข 

 

 

 

 

จนท.สำนักงานสถิติจังหวัด รับผิดชอบประสานงานอำเภอศรีมหาโพธิ

 

ประชุมร่วมกับ จนท.วิชาการ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา    ในการปฏิบัติงานที่

 

เกิดขึ้นเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรม พนักงานบริษัทไม่อยู่ในเวลาปฏิบัติงาน 

 

มีหอพักห้องเช่า บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และแล่งที่อยู่อาศันหนาแน่น ทำให้

 

ปฏิบัติงานยาก   พนง.แจงนับถอนตัว   จึงต้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง

 

แก้ไขปัญหา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจาก จนท.วิชาการ ทุกท่าน

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.