ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

 เบอร์โทร 037-454060  โทรสาร 037-454061


สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.