ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ต.ไม้เค็ด  อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  25230

โทรศัพท์  037-454060 โทรสาร  037-454061

E-mai    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook   สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

map-info reduce


แผนที่มาสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี (MAP)


 

 
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.