เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25

คลิ๊กดูรายละเอียดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 2554

 

ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554    

 

1. รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2553

 

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2553

 

3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เฉลี่ยทุกไตรมาส) พ.ศ. 2553

 

4. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553  

 

      ประมวลภาพโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

 

 

    

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.