ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT  ให้เกียรติเป็น

 

ประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาและเปิดป้าย  สนง.สถิติแห่งชาติ   เนื่องใน

 

วันครบรอบ    ๔๕  ปี   อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนำผู้บริหารฯ  และข้าราการ ร่วมพิธีสักการะพระพรหม

 

และทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

 

 

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 นายลือชัย วนรัตน์   ผู้อำนวยการสำนัก

 

สถิติสาธาณมติเดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

 

โดยสถิติจังหวัดและข้าราชการรายงานการปฏิบัติงานโครงการต่าง        ๆ

 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคการปฏิบัตงาน          และรับฟังนโยบายจาก

 

ผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย  

 

 

                           "  1  มีนาคม  -  30  มิถุนายน  2554  "

 

                  ผม...มาดี  มาทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

       ผู้ประกอบการให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องส่งผลให้ธุรกิจรุ่งเรือง

 

" มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล  ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี "

 

      ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติที่น่าสนใจ  

 

1. รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2553

 

2. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2553

 

3. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (เฉลี่ยทุกไตรมาส) พ.ศ. 2553

 

4. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.