หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ

            นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพร้อมผู้ติดตาม

เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี และเข้าพบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

   

       

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.