สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน"

  ขอเชิญคนไทยร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

   พระราชกรณียกิจ          คลิกที่รูปด้านบนหรือคลิกที่นี่  

สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน"

 นายชาญชัย  สุขสุวรรณ  สถิติจังหวัดปราจีนบุรี  นำจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ

จังหวัดปราจีนบุรี  เข้าร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน"   ปี 2555

ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่   โบราณสถานวัดสระมรกต        อ.ศรีมโหสถ 

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา      เพื่อความเป็นศิริมงคล และปฏิบัติงานเก็บข้อมูล

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานดังกล่าว โดย นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดงาน

 

     

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.