สนง.สถิติสถิติแห่งชาติรับ จนท.บริหารงานทั่วไป 1,303 อัตรา

  ขอเชิญคนไทยร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

   พระราชกรณียกิจ          คลิกที่รูปด้านบนหรือคลิกที่นี่  

สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัคร จนท.บริหารงานสถิติทั่วไป 1,303 อัตรา

  สนง.สถิติแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติ

งานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ตำแหน่ง จ  นท.บริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่

ในการจัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่) วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1,303 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท  ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ กรณีต้องเดิน

ทางไปปฏิบัติงานสนาม ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 30 ก.ย. 55

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก     ให้กรอกบสมัครผ่านทางเว็ปไซด์

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่  www.nso.go.th ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ก.พ.  55

ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี โทร.0-3745-4060

     

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.