ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

  ขอเชิญคนไทยร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

   พระราชกรณียกิจ          คลิกที่รูปด้านบนหรือคลิกที่นี่  

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำในการ

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี  

โดย  นายชาญชัย  สุขสุวรรณ  สถิติจังหวัดปราจีนบุรี  ให้การต้อนรับ

  จนท.สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีร่วมเล่นกีฬากิจกรรมจังหวัด

นายชาญชัย  สุขสุวรรณ  สถิติจังหวัดปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน

สถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอล  และร่วมเชียร์กีฬา

ในการจัดกิจกรรมกีฬาวันข้าราชการพลเรือนเชื่อมความสัมพันธ์ 2555

     

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.