สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี

                 ขอเชิญคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร

          วันเฉลิมพระชนมพรรษา " ๘๐ พรรษา มหาราชินี "

   พระราชกรณียกิจ          คลิกที่รูปด้านบนหรือคลิกที่นี่  

นายชาญชัย  สุขสุวรรณ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ทางจังหวัดปราจีนบุรีจัดขึ้น

ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๕ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2555

  

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรม

การสถิติระดับจังหวัดปราจีนบุรี      เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลในโครงการ

แปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ ในวันที่

๑๗ ก.ย. ๕๕ ณ ห้องประชุมสระมรกต

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.