ประกาศ สอบราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน

นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เดินทางมาตรวจราชการ สำนักงานในสังกัดกระทรวงฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.