สวัสดีปีใหม่ 2556

  

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี   เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดปราจีนบุรี    เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูล

ในโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิง

พื้นที่ ในวันที่  ๑๗ ก.ย. ๕๕  ณ ห้องประชุมสระมรกต

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.