ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

 

ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสระมรกต ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ชมภาพทั้งหมด...

page02 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.