ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557

นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะและ วางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รวมทั้งได้ร่วมงานสมโภช พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 องค์ใหม่ ที่จัดสร้างขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

page

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.