สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อบันทึกรายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวามคม 2557

page05สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.