ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก

 

สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรีวมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00-15.00 น.

ณ "ถนนสายศาสนนูปถัมภก" บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

ชมภาพทั้งหมด...


page041157

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.