ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT

สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและารสื่อสาร (ICT)

น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์ และคณะโดยตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม และค่ายจักรพงษ์ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT

ณ ห้องประชุมพานหิน ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ 5 ก.พ 58 ที่ผ่านมา

page11111

ชมภาพทั้งหมด...

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.