ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร

เมื่อ 29 ก.ย. 58 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบเกียรติบัตร

จากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีั ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom 2015

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

unnamed 1

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.