ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

 

ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

###############################
สํานักงานสถิติแห่งชาติ จะดําเนินการสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ระหว่างวันที่1 พ.ย.58 – 29 ก.พ.59 ขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าทีฯ 
ข้อมูลที่ได้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสถานการณ์เด็กและสตรีให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้รัฐบาลไทย มีโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาการคุ้มครอง และการอยู่รอดของเด็ก หากสงสัยสามารถขอดูบัตรประจําตัวจากเจ้าหน้าที่ที่ไปสัมภาษณ์ได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/activity/A28-10-58.pdf

page

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.