พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

 

สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ วัดสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

page1612

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.