สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี"

Checkid

          นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ การทำงาน "มาดีปราจีนบุรี" ที่เริ่มปฏิบัติงาน ออกสำรวจในโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาบปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 นี้

ขอได้โปรดให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลกับ "คุณมาดี" ตามความเป็นจริง

 .......................................................................................................

 

id10id9id5id1id8id7

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.