ทีม "มาดี ปราจีนบุรี"

1463384586924

 

ทีม "มาดี ปราจีนบุรี" สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมลงพื้นที่ ทำสำมะโนอุตสาหกรรม เริ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานจากผู้ประกอบการค้าการบริการและการผลิตอุตสาหกรรม ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ธ.ค.59

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.