เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

090602 

                   นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

                     เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

                    โดยนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้า

 

ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

090601090605

 

09060690603

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.