รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60

3

 

             ท่านไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และทีมงาน

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 (สอ60) จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมวิธีการทำงาน

และตรวจพื้นที่ทำงาน โครงการ สอ60 จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

โดยมีนางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

เข้าร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

12

58


ชมภาพเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.