วันบิดาฝนหลวง

141159 1 

นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันวันพระบิดาฝนหลวง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

141159 4141159 7

141159 2141159 3

 รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nsopchburi

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.