ร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการอบรมความรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลระดับชุมชน

171159 1

นางขนิษฐา วรรณภักดี สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการอบรมความรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ระดับชุมชน

ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ ค่ายพรหมโยธี

ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

171159 2171159 3

171159 4171159 5

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.