ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ)

พิมพ์

Mind MapJunk

 

1. ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

 

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

    สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

    ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

    tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.