ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว)

Mind MapRice

 

1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

  

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

 

5. การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 

6. การพัฒนาระบบการตลาด

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.