ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ)

Mind MapOlder

 

1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

           

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.