1

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  icon0005
  • งวด เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  • งวด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
  • งวด เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
  • งวด เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • งวด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • งวด เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • งวด เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • งวด เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • งวด เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • งวด เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • งวด เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • งวด เดือนกันยายน พ.ศ.2564

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.