ปิดปุมโกง

 

ปิดปุ่มโกง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

5 002

 

ปิดปุ่มโกง ประจำเดือน เมษายน 2563

4 002

 

ปิดปุ่มโกง ประจำเดือน มีนาคม 2563

3 002

 

ปิดปุ่มโกง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

2 002

ปิดปุ่มโกง ประจำเดือน มกราคม 2563

1 002

เดือนพฤษภาคม 2561

-2

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.