ประกาศ สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 _63_001  _63_002

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.