covid unicef

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนสิงหาคม 2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนสิงหาคม 2563

 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันอาษาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

  วันอาษาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (130463)

  ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านก

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563

 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (010463)

  ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีส

 • แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด

  แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด

 • Info Covid19

  Info Covid19

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (010463)

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (010463)           ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คลิกอ่านที่ประกาศ) อ่านเพิ่มเติม...

แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด

แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานสรรพสามิตปราจีนบุรี   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานพานิชย์จังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี&n... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

 

 

stat

pchQR

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.