ประกาศเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ขอแจ้งเลื่อนเวลาสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

            ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. นั้น ทางสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีขอเลื่อนเวลาสอบข้อเขียนใหม่เป็นเวลา 10.00-13.00 น. และสอบสัมภาษณ์เวลา 14.00-17.00 น. เนื่องจากห้องประชุม 401(สระมรกต) ติดภารกิจด่วนในช่วงเช้า โดยวันสอบและสถานที่สอบคงเดิม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.