แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปิดปุมโกง พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 270
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 195
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 151
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 138
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 182
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 151
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 161
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 255
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย admin 2136
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย admin 2003
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย admin 2039
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย admin 2214
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 218
ประกาศเจตนารมณ์ เขียนโดย admin 172
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 197
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 178
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เขียนโดย admin 171
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" เขียนโดย admin 2541
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 181
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย admin 179
รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60 เขียนโดย admin 244
เยี่ยมสถานประกอบการ เขียนโดย admin 282
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 239
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี" เขียนโดย admin 341
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60 (29/03/59) เขียนโดย admin 456
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. (28/03/59) เขียนโดย admin 300
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/59 เขียนโดย admin 278
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 272
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 221
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ (29/12/58) เขียนโดย admin 266
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เขียนโดย admin 239
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/12/58) เขียนโดย admin 287
ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 283
ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร เขียนโดย admin 220
Bike For Mom 2015 เขียนโดย admin 251
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เขียนโดย admin 368
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT เขียนโดย admin 416
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย admin 428
ประมวลภาพวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558 เขียนโดย admin 322
งานวันพ่อ ๕๗ เขียนโดย admin 330
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก เขียนโดย admin 270
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 280
Big Cleaning Day 57 เขียนโดย admin 299
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 867
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557 เขียนโดย admin 377
ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 327
รวมภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 660
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1144
ขอถวายความอาลัย เขียนโดย admin 366
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ เขียนโดย admin 356
สวัสดีปีใหม่ 2556 เขียนโดย admin 329
สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 345
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ร่วมเชิญชวนแต่งกายขาวทั้งเมือง เขียนโดย admin 346
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 355
สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน" เขียนโดย admin 320
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 284
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 283
ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 322
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 424
เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 342
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1204
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 315
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 357
พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 339
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 522
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 413
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย เขียนโดย admin 423
ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต เขียนโดย admin 421
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม เขียนโดย admin 311
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 333
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 298
นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 356
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน เขียนโดย admin 656
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 353
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 359
เปิดตัวโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 352

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.