แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปิดปุมโกง พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 380
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 232
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 182
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 172
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 240
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 192
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 184
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 291
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย admin 2257
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย admin 2145
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย admin 2220
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย admin 2343
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 247
ประกาศเจตนารมณ์ เขียนโดย admin 190
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 206
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 197
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เขียนโดย admin 186
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" เขียนโดย admin 2668
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 207
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย admin 189
รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60 เขียนโดย admin 259
เยี่ยมสถานประกอบการ เขียนโดย admin 297
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 258
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี" เขียนโดย admin 359
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60 (29/03/59) เขียนโดย admin 477
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. (28/03/59) เขียนโดย admin 309
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/59 เขียนโดย admin 288
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 282
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 237
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ (29/12/58) เขียนโดย admin 280
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เขียนโดย admin 246
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/12/58) เขียนโดย admin 302
ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 310
ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร เขียนโดย admin 227
Bike For Mom 2015 เขียนโดย admin 262
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เขียนโดย admin 386
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT เขียนโดย admin 429
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย admin 442
ประมวลภาพวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558 เขียนโดย admin 336
งานวันพ่อ ๕๗ เขียนโดย admin 340
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก เขียนโดย admin 284
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 305
Big Cleaning Day 57 เขียนโดย admin 314
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 915
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557 เขียนโดย admin 394
ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 340
รวมภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 686
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1170
ขอถวายความอาลัย เขียนโดย admin 380
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ เขียนโดย admin 366
สวัสดีปีใหม่ 2556 เขียนโดย admin 349
สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 359
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ร่วมเชิญชวนแต่งกายขาวทั้งเมือง เขียนโดย admin 366
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 380
สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน" เขียนโดย admin 330
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 294
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 294
ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 334
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 459
เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 362
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1262
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 331
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 375
พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 351
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 583
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 426
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย เขียนโดย admin 451
ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต เขียนโดย admin 431
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม เขียนโดย admin 318
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 363
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 318
นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 370
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน เขียนโดย admin 673
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 362
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 372
เปิดตัวโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 368

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.