แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปิดปุมโกง พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 502
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 294
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 253
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 241
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 311
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 238
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 227
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 386
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย admin 2383
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย admin 2287
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย admin 2381
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย admin 2483
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 294
ประกาศเจตนารมณ์ เขียนโดย admin 233
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 250
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 237
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เขียนโดย admin 231
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" เขียนโดย admin 2773
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 252
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย admin 220
รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60 เขียนโดย admin 300
เยี่ยมสถานประกอบการ เขียนโดย admin 326
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 290
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี" เขียนโดย admin 394
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60 (29/03/59) เขียนโดย admin 511
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. (28/03/59) เขียนโดย admin 332
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/59 เขียนโดย admin 329
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 324
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 272
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ (29/12/58) เขียนโดย admin 322
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เขียนโดย admin 278
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/12/58) เขียนโดย admin 340
ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 364
ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร เขียนโดย admin 259
Bike For Mom 2015 เขียนโดย admin 302
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เขียนโดย admin 416
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT เขียนโดย admin 471
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย admin 482
ประมวลภาพวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558 เขียนโดย admin 364
งานวันพ่อ ๕๗ เขียนโดย admin 376
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก เขียนโดย admin 326
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 352
Big Cleaning Day 57 เขียนโดย admin 342
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 981
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557 เขียนโดย admin 436
ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 368
รวมภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 733
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1215
ขอถวายความอาลัย เขียนโดย admin 427
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ เขียนโดย admin 403
สวัสดีปีใหม่ 2556 เขียนโดย admin 392
สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 388
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ร่วมเชิญชวนแต่งกายขาวทั้งเมือง เขียนโดย admin 413
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 432
สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน" เขียนโดย admin 363
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 334
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 321
ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 359
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 497
เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 399
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1401
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 370
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 421
พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 383
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 649
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 451
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย เขียนโดย admin 492
ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต เขียนโดย admin 460
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม เขียนโดย admin 348
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 407
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 372
นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 410
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน เขียนโดย admin 703
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 388
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 412
เปิดตัวโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 403

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.