แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (010463) เขียนโดย admin 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 82
ประกาศเจตจำนงสุจริต เขียนโดย admin 179
ปิดปุมโกง พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 946
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 456
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 459
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 455
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 569
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 402
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 367
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 615
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย admin 2734
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย admin 2835
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย admin 2954
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย admin 2885
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 478
ประกาศเจตนารมณ์ เขียนโดย admin 377
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 418
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 379
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เขียนโดย admin 394
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" เขียนโดย admin 3228
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 411
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย admin 368
รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60 เขียนโดย admin 443
เยี่ยมสถานประกอบการ เขียนโดย admin 470
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 444
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี" เขียนโดย admin 550
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60 (29/03/59) เขียนโดย admin 636
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. (28/03/59) เขียนโดย admin 461
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/59 เขียนโดย admin 445
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 469
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 391
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ (29/12/58) เขียนโดย admin 467
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เขียนโดย admin 410
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/12/58) เขียนโดย admin 454
ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 526
ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร เขียนโดย admin 388
Bike For Mom 2015 เขียนโดย admin 441
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เขียนโดย admin 576
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT เขียนโดย admin 603
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย admin 593
ประมวลภาพวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558 เขียนโดย admin 485
งานวันพ่อ ๕๗ เขียนโดย admin 509
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก เขียนโดย admin 466
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 504
Big Cleaning Day 57 เขียนโดย admin 462
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 1297
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557 เขียนโดย admin 593
ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 493
รวมภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 918
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1369
ขอถวายความอาลัย เขียนโดย admin 581
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ เขียนโดย admin 528
สวัสดีปีใหม่ 2556 เขียนโดย admin 532
สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 503
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ร่วมเชิญชวนแต่งกายขาวทั้งเมือง เขียนโดย admin 550
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 587
สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน" เขียนโดย admin 475
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 476
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 432
ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 471
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 659
เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 530
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 1870
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 476
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 538
พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 509
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 843
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 585
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย เขียนโดย admin 628
ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต เขียนโดย admin 581
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม เขียนโดย admin 476
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 546
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 526
นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 557
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน เขียนโดย admin 841
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 507
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 536
เปิดตัวโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 554

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.