แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เขียนโดย admin 180
ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 195
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 625
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย admin 325
ประกาศเจตจำนงสุจริต เขียนโดย admin 310
ปิดปุมโกง เขียนโดย admin 1225
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 596
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 601
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 635
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 727
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 537
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 494
รายงานงบทดลองประจำเดือน เขียนโดย admin 890
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านสังคม (ผู้สูงอายุ) เขียนโดย admin 2991
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) เขียนโดย admin 3275
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านเศรษฐกิจ (ข้าว) เขียนโดย admin 3306
ชุดข้อมูลกลาง-ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขียนโดย admin 3138
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 614
ประกาศเจตนารมณ์ เขียนโดย admin 501
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 549
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 509
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เขียนโดย admin 518
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" เขียนโดย admin 3490
การเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย admin 531
รวมภาพกิจกรรมและภารกิจ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เขียนโดย admin 496
รอง ผสช ตรวจเยี่ยม การทำงาน โครงการ สำมะโน 60 เขียนโดย admin 565
เยี่ยมสถานประกอบการ เขียนโดย admin 602
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เขียนโดย admin 572
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ลงตรวจงาน "มาดีปราจีนบุรี" เขียนโดย admin 680
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สอ.60 (29/03/59) เขียนโดย admin 756
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. (28/03/59) เขียนโดย admin 584
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/59 เขียนโดย admin 567
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 596
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 514
ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ (29/12/58) เขียนโดย admin 587
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เขียนโดย admin 537
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/12/58) เขียนโดย admin 571
ภาพบรรยกาศ การออกสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (MICS5) ของ สนง. สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 663
ท่านผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร เขียนโดย admin 514
Bike For Mom 2015 เขียนโดย admin 561
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เขียนโดย admin 708
ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง ICT เขียนโดย admin 727
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย admin 710
ประมวลภาพวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2558 เขียนโดย admin 598
งานวันพ่อ ๕๗ เขียนโดย admin 640
ฟังเทศน์มหาชาติ ณ ถนนสายศาสนนูปถัมภก เขียนโดย admin 592
ถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 630
Big Cleaning Day 57 เขียนโดย admin 580
สถิติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมถวายพระพร เขียนโดย admin 1493
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2557 เขียนโดย admin 720
ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย admin 616
รวมภาพกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 1054
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 1507
ขอถวายความอาลัย เขียนโดย admin 719
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการและเข้าพบผู้ว่าราชการฯ เขียนโดย admin 651
สวัสดีปีใหม่ 2556 เขียนโดย admin 660
สถิติจังหวัดร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 625
งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ร่วมเชิญชวนแต่งกายขาวทั้งเมือง เขียนโดย admin 677
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม จนท. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 718
สถิติจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ร่วมงาน "สัมพุทธชยันตี มาฆปูรมีศรีปราจีน" เขียนโดย admin 591
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 596
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 557
ครบรอบ ๔๘ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 586
ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 795
เชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 650
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย admin 2277
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่2 เขียนโดย admin 594
ภาพการทำงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 675
พิธีเปิดตัว "คุณมาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 621
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 977
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 707
ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ 100 ปี สำมะโนประชากรไทย เขียนโดย admin 752
ด้วยความอาลัย รัก คุณโสภณ ชาริโต เขียนโดย admin 702
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมอบรม เขียนโดย admin 605
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 676
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เขียนโดย admin 650
นับเวลาถอยหลัง โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 เขียนโดย admin 687
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระท้อน เขียนโดย admin 968
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เขียนโดย admin 621
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 657
เปิดตัวโครงการ TPD Info เขียนโดย admin 679

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.