แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน2561 NEW!!! เขียนโดย admin 26
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 127
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 258
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 408
ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 197
ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 116
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 2561 เขียนโดย admin 126
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 108
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 117
สำรวจคนทำงาน (ในองค์กร) 2561 เขียนโดย admin 87

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.