แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 295
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน2561 เขียนโดย admin 511
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 466
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 586
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 779
ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 470
ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 351
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 2561 เขียนโดย admin 378
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 342
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 370

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.