แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 379
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน2561 เขียนโดย admin 594
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 532
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 662
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 864
ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 536
ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 413
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 2561 เขียนโดย admin 440
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 399
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 438

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.