แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 166
ข่าวกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 129
ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 75
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 2561 เขียนโดย admin 81
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 63
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 77
สำรวจคนทำงาน (ในองค์กร) 2561 เขียนโดย admin 55
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน กุมภาพันธ์ 61 เขียนโดย admin 38
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 39
ข่าวกิจกรรม เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 131

                      เฉพาะเจ้าหน้าที่                               ระบบโปรแกรม

                                                           >> Webmail NSO                                                   >> ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล SDMX 

                                            >> ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                             >>ระบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง61
                                                       
>>เว็บอินทราเน็ต สสช.                                           >>ระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง

 

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.